എന്താണ് സിരോഥ ?
സിരോഥ  ഇന്ത്യയിലെ  ആദ്യത്തെ  Discount  ബ്രോക്കറും ,Discount   ബ്രോകിംഗ്  രംഗത്തെ  No.1  കമ്പനിയുമാണ്  .2010 ‘ ല്‍  തുടങി  നാളിതു വരെ Discount  ബ്രോക്കിംഗ് ‘ ല്‍  No. 1 സ്ഥാനം  നിലനിര്‍ത്തുന്നുവെന്ന്  മാത്രമല്ല  ഇന്ത്യന്‍  ഓഹരി  brokerage  ഹൌസ്  കളിലെ   No .1  സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് അതിവേഗം കുതിച്ചു കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു .
സച്ചിന്‍ : സെരോഥ യുടെ  brokerage നിരക്കുകളെക്കുറിച്ച്  ഒന്ന്  പറയാമോ ?
സിരോഥയില്‍ സ്റ്റോക്ക്‌   Investment  അഥവാ  സ്റ്റോക്ക്‌ Delivery  പൂര്‍ണ്ണമായും   brokerage   സവ്ജന്യമാണ്  .
അതായത്    നിങ്ങള്‍  എത്ര  ഓഹരികള്‍   വാങ്ങിയാലും  അത്     വാങ്ങുന്ന  അതെ ദിവസം  തന്നെ   വില്‍ക്കുന്നില്ലായെങ്കില്‍  Brokerage ചാര്‍ജ്   ഒന്നും തന്നെ  സെരോഥ  ഈടാക്കുന്നില്ല  .
സെരോഥ യിലെ  Intrday  ചാര്‍ജിനെ പറ്റി  വിശിധീകരിയ്ക്കാമോ ?
Intraday  /അതായതു ഇന്ന് വാങ്ങി ഇന്ന്  തന്നെ വില്‍ക്കുകയാണെങ്കില്‍  ഒറ്റ  ട്രേഡ് ന്   Brokerage   0.01 ശതമാനം / മാക്സിമം   20   രൂപ .  ഇതില്‍  ഏതാണോ കുറവ് അത്  . അതായതു പരമാവധി ഇടക്കുന്ന Brokerge തുക  20 രൂപ .
ഈ ഒറ്റ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്  എന്താണന്ന്  ഒന്ന് വിശിദീകരിയ്ക്കാമോ ?
 ഒറ്റ ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ കാര്യം ഇത്രയേയുള്ളൂ  .ഉദാഹരണത്തിനു   ഇന്ന്   രാവിലെ   10 മണിയ്ക്ക്   സച്ചിന്‍   TATA Steel ലിന്റെ ഒരു   100  ഓഹരി  വാങ്ങി എന്ന് വയ്ക്കുക   –  Brokerage 20 രൂപ .അതിനു ശേഷം   ഒരു 11 മണിയായപ്പോള്‍   സച്ചിന്‍   വീണ്ടും TATA steel  ന്‍റെ   ഒരു  10,000  ഓഹരികള്‍   കൂടി വാങ്ങി     .അപ്പോഴും സെരോധ  ആ ട്രേഡ്  ന്    ഈടാക്കുന്ന   പരമാവധി   Brokerage  20 രൂപ .
അതായതു സച്ചിന്‍ ഇപ്പോള്‍  രണ്ടു  സമയത്ത്  രണ്ടു  തവണയായിട്ടു   ടാറ്റാ സ്ടീലിന്റെ   ഓഹരി  വാങ്ങി  .
അത്   രണ്ടു ട്രേഡ് . Intraday  – ഇന്ന്   വാങ്ങി ഇന്ന് തന്നെ വില്‍ക്കാന്‍  വേണ്ടി )    അപ്പോള്‍  മൊത്തം  Brokerage
2  20 =  40 രൂപ .  സമയം ഒരു  3  മണിയായപ്പോള്‍  സച്ചിന്‍  ഇന്ന് വാങ്ങിയ  മുഴുവന്‍ ടാറ്റാ സ്റ്റീല്‍ ഓഹരികളും – 10,100 )  വില്‍ക്കുന്നു . അത്  മൂന്നാമത്തെ ട്രേഡ്  :  Brokerage   20 രൂപ .
അതായത്   സച്ചിന്‍  ഇന്ന്   10,100   ടാറ്റാ സ്റ്റീല്‍ ഓഹരികള്‍ വാങ്ങി വിടപ്പോള്‍  അന്ന് സച്ചിന്   ഉണ്ടായ  മൊത്തം  Brokerage  തുക   :     60 രൂപ .
ഇനിയിപ്പോള്‍  സച്ചിന്‍  ഇന്ന് വാങ്ങിയ  ടാറ്റാ ഓഹരികള്‍  ഒന്നും തന്നെ  ഇന്ന്   വില്ല്ക്കുന്നില്ലാ  എങ്കില്‍  – ഡെലിവറി യായി ഹോള്‍ഡ്‌ ചെയ്യുകയാണ് എങ്കില്‍  സച്ചിന് ഒരു പൈസയും  Brokerage വരുന്നില്ല .
100  ഓഹരി  വാങ്ങിയാലും  , 10000 ഓഹരി വാങ്ങിയാലും   20 രൂപ ?
സെരോധയില്‍  അളവില്ലല്ല കാര്യം തവണയിലാണ്  കാര്യം ! എന്ന് വച്ചാല്‍   Quantity അഥവാ അളവ്  / അഥവാ വാങ്ങുന്ന ഓഹരികളുടെ  എണ്ണത്തിനു അനുസരിച്ചല്ല  brokerage പിന്നെയോ  വാങ്ങുന്ന /വില്‍ക്കുന്ന തവണകള്‍ അനുസരിച്ച് ആണ്   ബ്രോക്കെര്‍ജ്   .
 ഉദാഹരണത്തിന്   നിങ്ങള്‍  ഒരു തവണ  തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന്   സെരോധ  എന്ന് പേരുള്ള  ഒരു ലോറിയില്‍     ഒരു ചാക്ക്  സിമിന്‍റ്  തൃശൂര്‍ ക്ക് കൊണ്ടു പോയാലും  ,  ഒരു   പതിനായിരം   ചാക്ക് സിമന്റ്‌    കൊണ്ട് പോയാലും   ഒരു യാത്രയ്ക്ക്  സിരോധ   ഒരൊറ്റ  ലോറി  വാടക  നിരെക്കെ ഈടാക്കുന്നുള്ള്  .   അത്  പരമാവധി 20 രൂപ   .
 കമ്മോഡിറ്റി  /  കറന്‍സി  / equity   intraday  ഇവയല്ലാം  ഈ ഒരേ നിരക്ക്  തന്നെയാണോ ?
അതെ ഒരേ നിരക്ക് തന്നെ  .
Zerodha യില്‍    ട്രെഡിംഗ്   കം    DEMAT  അക്കൌണ്ട്   എടുക്കാന്‍   എത്രയാണ്  ചിലവ്   ?

  1 : EQUITY. cum Demat Ac   :  300 രൂപ

2: Commodity cum Demat  Ac  : 200 രൂപ

3:   Equity cum Demat   + Commodity Ac .   500 രൂപ

.വളരെ ലളിതമായ നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളില്‍ zerodha യില്‍   അക്കൗണ്ട്‌ ഇപ്പോള്‍ സ്വന്തമാക്കാം. A/C   ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുവാന്‍   വേണ്ട രേഖകള്‍  .

ആവശ്യമായ രേഖകള്‍

📝 പാന്‍ കാര്‍ഡ്‌
📝 ആധാര്‍ കാര്‍ഡ്‌
📝 Cancel ചെയ്ത ചെക്ക്‌
📝 മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍
📝 ഇമെയില്‍ അഡ്രെസ്സ്

എവിടെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്  ? താഴെ കാണുന്ന ഫോം ഫില്‍ ചെയ്യുക .

അക്കൌണ്ട്  ഓപ്പണ്‍ ആക്കുന്നത്   സംബധിച്ച  തുടര്‍ വിവരങ്ങള്‍ മലയാളത്തില്‍  തന്നെ നിങ്ങള്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയില്‍ id യിലും  ഫോണിലും ലഭിയ്ക്കുന്നതാണ് .  സംശയങ്ങള്‍  ഉള്ളവര്‍  whats app / വിളിയ്ക്കുക : 9447966768

Fill-up your details below
Fill up your name, phone number and email id and we will call you back shortly.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.