ഭവനവായ്പ അറിയേണ്ടതെല്ലാം !

ഭവനവായ്പ എടുക്കാത്തവരുണ്ടോ?  വീടുവെച്ചിട്ടുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗംപേരും ഈ വായ്പ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. വായ്പ അടച്ചുതീർക്കേണ്ട കാലാവധിയുടെ കാര്യത്തിലും ലോൺ തുകയുടെ കാര്യത്തിലും ഭവന വായ്പ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ. 15 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ കാലാവധി വായ്പ അടച്ചുതീർക്കാൻ ലഭിക്കും. അടച്ചുതീരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വായ്പയായി എടുത്ത

Read More

How are SIPs taxed?

SIPs are taxed in a FIFO (first in first out) fashion. This means that if you redeem part of your investment made through SIPs, the earliest SIPs are redeemed first

Read More

How can someone with a fluctuating income invest through SIPs?

It depends on how fluctuating your income is. If the fluctuation is high – for instance, in one month you may make Rs 1 lakh and in the next three

Read More

95 ശതമാനം പേരും പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ബാങ്കുകളിൽ,സെബി സര്‍വ്വേ കണ്ടെത്തല്‍

ഇന്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിൽ 95 ശതമാനം പേരും പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ബാങ്കുകളിൽ. 10 ശതമാനം പേർ ഓഹരിയിലോ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലോ പണം നിക്ഷേപിക്കുനനതായും സെബി നടത്തിയ സർവെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. നഗര-ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരേസമയമാണ് സെബി സർവെ നടത്തിയത്. ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസാണ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ രണ്ടാം

Read More

UPSTOX -Demat Cum Trading Ac opening

That is right! Open an Upstox account and get upto 25X margin on intraday and F&O Click here to Start ….

Read More

കടമെടുക്കുമ്പോള്‍ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കുക !

പുതിയ വായ്പയെടുക്കുമ്പോള്‍ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പ്രതിമാസ ഗഡു  EMI (ഇഎംഐ) കൈയില്‍ കിട്ടുന്ന മാസവരുമാനത്തിന്‍റെ 50-60 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതലാകുമോ എന്നതാണ്. സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിന്‍റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് വായ്പാ മാനേജ്മെന്‍റ്. വീടെടുക്കാനും കാര്‍ വാങ്ങാനും ബാങ്ക് വായ്പയെ

Read More

എന്താണ് സിരോഥയുടെ ബ്രോക്കെര്‍ജ് നിരക്കുകള്‍ ?

എന്താണ് സിരോഥ ? സിരോഥ  ഇന്ത്യയിലെ  ആദ്യത്തെ  Discount  ബ്രോക്കറും ,Discount   ബ്രോകിംഗ്  രംഗത്തെ  No.1  കമ്പനിയുമാണ്  .2010 ‘ ല്‍  തുടങി  നാളിതു വരെ Discount  ബ്രോക്കിംഗ് ‘ ല്‍  No. 1 സ്ഥാനം  നിലനിര്‍ത്തുന്നുവെന്ന്  മാത്രമല്ല  ഇന്ത്യന്‍  ഓഹരി  brokerage 

Read More

എന്താണ് ഷെയര്‍,ഷെയര്‍ മാര്‍കറ്റ്‌, എങ്ങനെ അതില്‍ നമുക്കും നിക്ഷേപിക്കാന്‍ കഴിയും

എന്താണ് ഷെയര്‍ എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ ? ലളിതമായി പറഞ്ഞാല്‍ ഷെയര്‍ എന്നാല്‍ കമ്പനിയുടെ /കമ്പനികളുടെ ഓഹരി. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ കുടംബസ്വത്ത് ഭാഗം വയ്ക്കുബോള്‍ നമുക്ക് അതിലെ ഒരു വിഹിതം /അഥവാ അതില്‍ ഒരു ഓഹരി കിട്ടില്ലേ ? ,എന്ന് പറയും പോലെ

Read More

ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് എന്നാല്‍ എന്ത് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്‍ എങ്ങനെ ?

ഫണ്ടമെന്റൽ അനാലിസിസ് പ്രധാനമായും 3 ഘട്ടങ്ങളായാണ് ചെയ്യുന്നത് 1. ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് 2. ബിസിനസ് അനാലിസീസ് 3. മാനേജ്മെന്റ് അനാലിസിസ് ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് നടത്തി യോഗ്യതനേടിയ കമ്പനികളെ short list ചെയതതിന് ശേഷം അവയെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളായ ബിസിനസ്

Read More

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എസ്.ഐ.ബി. സ്കോളർ സ്കോളർഷിപ് പദ്ധതി 2017-18

കോഴിക്കോട്: ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള വിവിധ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതാ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എസ്.ഐ.ബി. സ്കോളർ എന്ന പേരിൽ മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് പദ്ധതി 2010 ഡിസംബറിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥിസമൂഹത്തിൽ നിന്നുളള മികച്ച പ്രതികരണം കണക്കിലെടുത്ത് ബാങ്ക് 2017-18

Read More