ലാഭം സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഓപ്‌ഷന്‍ വ്യാപാരം അഥവാ ഹെഡ്‌ജിംഗ്‌ ചെയ്യാം

ഓഹരി വില ഇടിയുകയാണെങ്കില്‍ നിലവിലുള്ള ലാഭത്തെ സംരക്ഷിക്കാനായി കൈവശമുള്ള ഓഹരികള്‍ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഓപ്‌ഷനുകളില്‍ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്ന മാര്‍ഗം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്‌. ഒരു ഓഹരിയില്‍ നടത്തിയ നിക്ഷേപത്തില്‍ നിന്നുള്ള ലാഭത്തെ സംരക്ഷിക്കാനോ നഷ്‌ടം പരിമിതപ്പെടുത്താനോ ആയി നിക്ഷേപകര്‍ക്ക്‌ അവലംബിക്കാവുന്ന തന്ത്രമാണ്‌ ഹെഡ്‌ജിംഗ്‌. നഷ്‌ട സാധ്യതയും

Read More